Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện

Ống ruột gà sắt luồn dây điện bảo vệ dây diện khỏi công trùng, dễ lắp đặt, luồn dây đk phi 10- phi 100mm Cuộn 100/50.30/20/10m Nhiều loại đàu nối ống thép cứng, mềm
Chat với gian hàng
; //}