Dây bạt hút nước

Ống bạt mềm, ống bạt nhựa mềm có lớp bố, ống nhựa bạt cốt dù, ống gân nhựa mềm, ống nhựa mềm dẫn nước, ống bơm mềm hút cát màu xanh, cam, tím Size: d28- 300mm
Chat với gian hàng
; //}