Ống nhựa mềm lõi thép bơm hút nước dẫn xăng dầu

phi 13- phi 200mm Ống bơm áp lực cao màu trắng, xanh
Chat với gian hàng
; //}